Pred a po úprave

Tu si na pár príkladoch môžte pozrieť fotky priamo z fotoaparátu  a  po následnej úprave a retuši v počítači.